Tuesday, 25 October 2011

Amalan Minta Bantuan dan Mendatangkan Jin Muslin Versi Community Bengkulu

Bila anda punya hajat tertentu, sementara anda merasa kesulitan memenuhinya sendiri, maka anda bisa meminta pertolongan kepada jin muslim. Anda dapat mengundangnya dan menyampaikan permintaan bantuan itu secara langsung, tentu saja dengan izin Allah SWT.

Adapun cara mendatangkannya adalah sebagai berikut :

1. Bangunlah pada malam hari sekitar pukul 01.00-03.00 dini hari (dengan syarat sudah tidur dahulu). Lakukanlah shalat tahajud 2 (dua) rakaat.

2. Sesudah salam bacalah surat Al-Faatihah dihadiahkan pada Jin Syekh Muhammad
Al-Asy’ari Baghdad Al-Faatihah (baca surat Al-faatihah 1x).

3. Sesudah membaca surat Al-Faatihah, bacalah surat Al-Waqi’ah 3 (tiga) kali dan
surat Yasin 3 (tiga) kali.

4. Kemudian bacalah doa dibawah ini :

“Alhamdu lillaahi robbil aalamiin, wash-sholaatu wassalaamu alaa asyrofil mursalin,
sayyidina muhammadin wa’aalihii washohbihi ajma’iin. Allahumma awshil tsawaaba
maa qoro’naahu minal faatihati wal waaqi’ati wayaasiin ilaa ruuhisy syaikhi
mawlaanal asy’arii baghdad.”

5. Selesai membaca doa di atas, duduklah yang tenang dan panggilah ia : “Ya Syekh
Muhammad Al-Asy’ari Baghdad kulo aturi rawuh, kulo wonten kepentingan…… (sebutkan kepentingan/keperluan anda)

Artinya: “Wahai Syekh Muhammad Al-Asy’ari Baghdad, datanglah, saya punya
kepentingan…”

6. Tunggulah sampai ia datang sambil membaca selawat Nabi yaitu “Shallalaahu alaa
Muhammad.” Dan kalau sudah datang ucapkanlah salam dan sampaikan apa
keperluan anda.

7. Bila anda takut bertemu langsung, maka segeralah tidur. Insya Allah anda akan di
temuinya dalam mimpi. Dengan izin Allah jin itu akan membantu sesuai dengan
yang anda inginkan.