Sunday, 2 October 2011

Apakah itu Kodam>>????


Image banyak yang bertanya kepada saya mengenai khodam,apa artinya ,bagaimana bentuknya dan seperti apa wujudnya..artikel ini saya tulis di samping permintaan dari rekan rekan ahli hikmah dan paranormal juga saya berikan bagi murid murid saya di Daya Laduni tercinta agar kita memahami tentang khodam dan hubunganya dengan manusia
khodam adalah bentuk jamak dari khodim atau yang jika dalam bahasa indonesia artinya pembantu.kata khodim jika dalam bentuk jamak menjadi khuddam dan karena dialeg bahasa indonesia menjadi khodam.mereka yang mempelajari ilmu gaib akan sering mendengar istilah ini atau akrab dengannya.oleh para pemburu ilmu khodam sering juga disebut pembantu gaib
apakah semua khodam baik?sebelum saya mejawab pertanyaan itu saya akan membagi bahwa.. 
khodam di bagi menjadi 2 macam yaitu khodam jin dan khodam malaikat,khodam jin dibagi menjadi dua yaitu khodam mukmin dan khodam kafir.sedangkan khodam malaikat seluruhnya bertujuan untuk membantu kebaikan manusia.
dalam pandangan para ulama ada banyak kontroversi tentang apakah boleh manusia bersahabat dengan jin,ada yang membolehkanya,ada yang tidak berpendapat dan adapula yang melarangnya,namun kita tidak akan membahas perbedaan pendapat itu.namun satu hal yang harus di catat bahwa para ulama sebenarnya hanya tidak ingin manusia memuja muja khodam hingga dikhawtirkan ke arah perbuatan syirik. bagi anda yang sudah mendalami syariat dan mengetahui tentang mana yang boleh dan tak boleh bisa anda pahami sendiri.
siapapun yang memiliki pendamping yang baik,maka membuatnya semakin taat dan takut kepada Allah menjalani syariatnya dan jauh dari perbuatan zindiq maka itu adalah sebagian dari ilmu hikmah yang di karuniakan kepadanya
namun siapa yang berkhodam namun membuat dirinya mejauh dari takwa,menelantarakan iman dan tidak menjalani syariat maka hnaklah ia bertaubat kepada Allah dengan sebenar benarnya taubat
saya berdoa bagi mereka yang menempuh ilmu hkmah atau makrifat hendaklah menjadikan syariat sebagai landasan utama dalam menjalaninya.insyaAllah ilmu anda menjadi ilmu yang manfaat.amien..(berlanjut)