Sunday, 2 October 2011

MENGUNDANG KHODAM AL-LATIF

MENGUNDANG KHODAM AL-LATIF 

versi community bengkulu

( SEKADAR SHARE SAHAJA )

1. Berpuasa mutih 7 Hari
2. Harus berada ditempat yang sepi/ ditempat khalwah/kamar sepi
3. Setiap usai Solat Fardhu wiridkan " Ya Latiff" 129 x dan membaca doa nya 1x
4. Pastikan setiap malam wiridkan " Ya Latiff" 16641 disertai baca doanya 4x

Pada hari yang terakhir khodamnya akan datang, mintalah hajat apa-pun,

Doa nya:

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM.ALLAHUMMA INNII AS ALUKA WA ATAWASSALU ILAIKA BISMIKALLATHIIFIL LADZII WASI'A LUTHFUHUU AHLASSAMAAWAATI WA AHLAL ARDHI WALATHAFTA BIL AJINNATI FII BUTHUUNI UMMAHAATIHAA WA AHATHTA BILKAINAATI 'ILMAN AS ALUKA BISSIRRI WAL ASRAARI WANNUURI WAL ANWAARI YAAMAN LAA TUDRUKUHUL ABSHAARU WAHUWAL LATHIIFUL KHABIIRU INNAMAA AMRUHUU IDZAA ARAADA SYAI-AN AN YAQUULA LAHUU KUN FAYAKUUN, SAKHKHIRLII KHUDDAAMASMIKAL LATHIIFIL MUBARAAKI INNA RABBII LATHIIFU LIMAA YASYAA-U INNAHUU HUWAL 'ALIIMULHAKIIM.

ALLAHUMMA YAA MUSAKHKHIRAS SAMAWAATI WAL ARDHIS SAB'I WAMAN FIIHINA WAMAN 'ALAIHINNA SAKHKHIRLII KHUDDAAMASMIKAL LATHIIFIL MUBARAAKI BISIRRI SIRRISMIKALLATHIIFIL MAKNUUNI ALAM TARA ANNALLAAHA ANZALA MINASSAMAAI MAA-AN FATUSHBIHUL ARDHU MUKHDHARATAN INNALLAAHA LATHIIFUN KHABIIRUN.

aLLAHUMMA YAA RABBAL ARBAABI MURABBIL KAINAATI BILATHIIFI RUBUUBIYYATIHII ASRI' LII SARAYAA NA LUTHFIKA FII SYA'NII WAMURAADII KULLIHII YAA MAN LAISA BIGHAIBIN FA ANTAZHIRAHUU WALAA BIBA'IIDIN FA UMHILAHUU ALHIMNII LUTHFAKAL KHAFIYYA WAFAHHIMNI RUSYDI WAQALBII BAINA USHBU'AINI MIN ASHAABI'I LUTHFIKA HATTAA ASYHADA LATHIIFAL......WASHALLALLAAHU 'ALAA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA'ALA AALIHI WASHAHBIIHI WASALLAM.